กุ้งผีเสื้อคลุกเกร็ดขนมปัง

Category: Frozen value added
Shrimp Butterfly Breaded
Wt: 12-14 g./ 16±2 g

23 July 2019

View 1362 View

Engine by shopup.com